3 4 });

Serveis

Centre de Psicologia d’Equilibri Psicòlegs

Psicoteràpia adults

La teràpia és un procés on, tant el pacient com el psicòleg, treballem conjuntament per definir uns objectius clars de treball i per engegar les estratègies necessàries i conèixer les eines adequades per afrontar les situacions que ens creen malestar.

La Psicoteràpia Integradorase acosta a la persona i a la seva situació des de la comprensió de la seva subjectivitat, descobrint els significats personals i únics que per a cada persona tenen les seves experiències. La història de vida de cadascú i les seves vivències aniran conformant un món genuí de significats, sense els quals no seria possible comprendre de forma completa i profunda la persona.

Entenem la persona com un tot, format pel seu cos, les seves emocions, els seus pensaments, els seus comportaments i les seves relacions. Totes aquestes parts de l’individu funcionen de manera conjunta en la seva interpretació de l’entorn.

La teràpia es basa en la identificació i el treball de les diferents creences, pensaments, emocions i conductes del client, promovent l’acceptació, el canvi i l’acte qüestionament.

Psicoterapia infantil

Estudis Diagnòstics: a través de l’observació, les entrevistes i les tècniques psicomètriques i projectives, es realitza una avaluació de les diferents habilitats cognitives i del desenvolupament emocional del nen. L’avaluació és un procés complex que requereix, a més, per part del professional, l’estudi, integració i interpretació de la diferent informació recollida per efectuar el diagnòstic psicològic. Els resultats d’aquesta avaluació serveixen per orientar-nos quant a l’estratègia d’intervenció.

Psicoteràpia infantil: La forma principal d’expressió del nen és el joc. Les seves paraules, dibuixos i jocs ens són útils com a forma de comunicació, per entendre que és el que està passant. Quan un nen juga, inventa, i després de fer-ho ja no és el mateix, doncs per inventar, necessitarà barrejar, associar, relacionar termes de diferents textures per crear unes altres. Un nen es diferencia d’un altre per allò que imagina, inventa i crea. És per aquest motiu que a través del joc s’intervé per facilitar que els nens puguin expressar les seves preocupacions i dificultats, desenvolupar les seves capacitats i elaborar els seus conflictes de manera creativa.

Psicoteràpia adolescents

Estudis Diagnòstics de Psicoteràpia Adolescents: a través de tècniques psicomètriques i projectives es realitza una avaluació de les diferents habilitats cognitives i del desenvolupament emocional de l’adolescent. Els resultats serveixen per orientar-nos pel que fa a l’estratègia d’intervenció.

Orientació vocacional: Proposem un espai de reflexió, acompanyament i contenció, per poder elaborar dubtes i obstacles que es presenten en el procés d’elecció professional i ocupacional. Un espai per trobar-se amb un mateix i començar a definir què fer, qui ser i qui no ser. Reflexionar sobre la seva personalitat, els seus interessos, les seves pors, les seves expectatives futures i les opcions actuals per donar els seus primers passos cap a la construcció d’una nova realitat.

Teràpia de parella

La parella no és un estat, és un procés. Com tots els processos passa per diferents etapes: enamorament, compromís, convivència, maternitat i paternitat, criança dels/els fills/es, jubilació… De vegades la transició d’una etapa a una altra no és fàcil.

També podem aprendre patrons de comunicació que a la llarga no funcionen així com normes internes de parella o caure en la monotonia, infidelitats, desavinences de diferents tipus. Tots aquests aspectes poden desencadenar en una crisi de parella.

En les nostres sessions de teràpia és la mateixa parella l’experta en el seu problema, la que ens guiarà i marcarà el ritme de les intervencions. La Psicoteràpia Integradora part de la base que no hi ha només un mètode per abordar les crisis, així que treballem de manera molt activa amb la parella consultant i utilitzant diferents tècniques, perquè, de la manera més breu però acurada possible, poden trobar el seu propi camí.

I si el camí escollit és la separació? Us ajudem a poder aconseguir que el procés per començar el camí de manera individual sigui el més conciliador i assertiu possible.

REEDUCACIONS PSICOPEDAGòGIqueS i REFOrç ESCOLAR

La psicopedagogia s’ocupa i intervé en els processos d’ensenyament i aprenentatge: com s’aprèn, factors que ho condicionen i alteracions o dificultats que es produeixen.

Les reeducacions psicopedagògiques tenen com a objectiu prevenir, treballar i adquirir aquelles competències que els manquen als alumnes i que els dificulten la consecució dels objectius dels currículums escolars dels seus cursos de primària i això, a través de la promoció de processos d’aprenentatge que tinguin sentit per a ells. Aquestes dificultats poden ser, entre uns altres:

Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura.
Dificultats en l’adquisició del parla.
Obstacles per a la comprensió lectora.
Tècniques d’estudi per a un estudi eficaç.
Organització per a l’estudi: gestió de l’agenda i organització dels materials necessaris per a l’estudi.
També oferim el servei de classes de repàs, que tenen com a objectiu ser un reforç de les matèries curriculars de l’educació primària i l’ESO que generen dificultats.

La metodologia de treball tant pot ser individual com en petits grups de 2 o 3 membres, en funció de les necessitats de cada alumne. Disposem de materials d’aprenentatge adaptats a les diferents edats i necessitats dels estudiants.

Adreça

C/ Francesc Layret 119 2n 1a
08911 Badalona (Barcelona)

Truca'ns

654 47 35 59